Contact Us

TEST123

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Non Profit Project

TEST123

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Business Division

TEST 123

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

About Ar-Rahman Foundation

Yayasan Ar-Rahman (Rahman) memperjuangkan pembangunan ekonomi islamiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta melaksanakan dakwah secara progresif kepada seluruh lapisan masyarakat. Ar-Rahman ialah organisasi yang bertunjangkan ilmu, dakwah, ekonomi dan kebajikan serta memilih untuk mengambil sikap terbuka dan sederhana, selain berpegang teguh pada prinsip Islam, kesepaduan ilmu, iman dan amal dalam rangka penyampaian dakwah serta pembangunan modal insan. Ar-Rahman ditubuhkan pada July 2013 untuk menyelaras dan menyatukan badan-badan perniagaan berasaskan islamik serta membantu badan-badan ini agar berperanan secara membina untuk pembangunan ekonomi golongan yang memerlukan dan meningkatkan kefahaman dan kesedaran Islam supaya masyarakat Islam memainkan peranan aktif dalam proses kemajuan dan pembangunan ekonomi, bangsa dan negara.

Firman Allah Taala yang bermaksud: “Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru (berdakwah) kepada kebaikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”. (Maksud Ayat 104: Surah Al-I’mran)

Sejak ditubuhkan, Ar-Rahman  mengalami perubahan dan perkembangan dasar serta pendekatan, sesuai dengan peredaran masa tanpa mengubah tujuan dan matlamat asalnya. Ar-Rahman  akan terus menggerakkan kegiatan perniagaan islamik dan kemasyarakatan dengan penuh keyakinan bagi mencapai visi dan misi sesuai dengan tuntutan syarak, di samping bersedia menghadapi cabaran-cabaran globalisasi yang semakin hebat.

Firman Allah Taala yang bermaksud:

“ Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik ….. “. (Maksud Ayat 125: Surah Al-Nahl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

In Archive